Viss par darbu!

Darbinieku piesaiste uzņēmumam

Darbinieki ir ikviena uzņēmuma galvenais spēks, kas padara to darbu, kas ir nepieciešams un bez darbiniekiem nav iespējams izveidot gandrīz pilnīgi neko, jo pat veidojot automatizētas sistēmas ir vajadzīgi programmētāji, kas tās programmēs, kā arī apkalpotāji, kas tās salabos un ražotāji, kas tās veidos. Darbiniekiem būtu jābūt katra uzņēmēja galvenajam aktīvam un darbinieku meklēšanai, testēšanai un pieņemšanai būtu jābūt vienam no uzņēmēja galvenajiem pienākumiem, jo bez talantīgiem cilvēkiem būs ļoti grūti sasniegt savus mērķus un izveidot tās lietas, ko tu vēlies. Talantīgu cilvēku meklēšanu nevar atstāt kāda cita rokās un nevar cerēt, ka nolīgstot personāla speciālistu viņš atradīs tādu cilvēku, kāds tieši tev ir vajadzīgs, jo tev pašam būs šie cilvēki jāintervē un jānoskaidro, vai viņi ir spējīgi uz tām lietām, kas tev ir nepieciešamas.

Meklē cilvēkus, kas ir gudrāki par tevi

Viens no labākajiem padomiem, ko esmu dzirdējis, par cilvēku meklēšanu, ir meklēt cilvēkus, kas ir gudrāki par tevi, jo tikai tādā veidā ir iespējams kādā jomā iegūt labāko speciālistu. Uzņēmējam ir jābūt, kā saistvielai, kas zina no visām industrijām mazliet, kā arī zina, kā atrast talantīgus cilvēkus un tad katrā jomā atrast pašu labāko talantu, kas šinī jomā ir daudz gudrāks par viņu, un spēs šo darbu padarīt daudz kvalitatīvāk ātrāk un ar mazāk resursiem. Protams, meklēt cilvēkus, kas ir zinošāki par tevi nav viegli un šiem cilvēkiem bieži vien varētu likties, kāpēc gan viņiem būtu jānāk strādāt pie tevis, ja viņi var strādāt daudz lielākos uzņēmumos, bet tieši šī pārliecināšana jau arī ir tā spēja, kas uzņēmējam ir jāiemācās.

Meklē cilvēkus kas ir gatavi mācīties, nevis zina visu

Nākamais variants, kāpēc ir nepieciešams meklēt cilvēkus pašam ir tas, ka uzņēmējam ir jāmeklē cilvēki, kas ir gatavi mācīties augt un attīstīties nevis tie, kas jau zina visu kādā noteiktā jomā. Cilvēks, kurš ir gatavs mācīties, varbūt iemācīsies kādu noteiktu sfēru pat efektīvāk un savādāk, nekā to māca formālās izglītības iestādēs un beigu beigās varēs pārspēt pat labākos industrijas speciālistus. Protams no uzņēmēja skatpunkta, tas ir riskanti ņemt darbā cilvēkus, kas tā īsti neko nezina un nav speciālisti, bet ja izdodas atrast talantīgus cilvēkus, tad nākotnē atdeve no viņiem būs daudz lielāka nekā no tādiem, kas domā, ka zina visu un tāpēc vairs nav gatavi turpināt mācīties.

Meklē īpašus talantus un dotības

Ja tev ir vajadzīgi darbinieki, tad domājot par to, kas tev ir nepieciešams tev vajadzētu atsaukt atmiņā dažādus cilvēkus, kuriem ir īpaši talanti vai īpašas dotības kādā jomā, jo visticamāk, ja cilvēks ir apguvis ļoti labi vienu jomu, tas arī nākamās jomas būs iesējams apgūt daudz vieglāk. Ja tu no savas pagātnes atceries cilvēkus, kas tavuprāt ir parādījuši savus talantus kādā tev pieņemamā veidā, vai arī savādāk, kā to dara visi pārējie tev apkārtējie, tad, iespējams tev vajadzētu piedāvāt šiem cilvēkiem kāda veida sadarbību. Šie talanti var izpausties sākot no ļoti labas sevis disciplīnas līdz savādākām domām par ikdienišķām lietām un pat savādāku domāšanu nekā tev, jo arī argumentējot un apspriežot kādu tēmu no dažādām pusēm ir iespējams panākt progresu.

Darbinieki vienmēr būs nepieciešami jebkura uzņēmuma attīstībai un tāpēc jau no paša uzņēmuma sākšanas ir jādomā par to kādu tu veidosi kultūru, kādus cilvēkus tu piesaistīsi, un kas būs tie kritēriji, kurus pārkāpjot šos cilvēkus tu atlaidīsi.

Eksperts darba jautājumos

Apskatīt visus autora rakstus